อาจารย์จะบอกให้น้องๆในสถาบันไปถ่ายที่ Photolista studio เพราะรูปออกมาแล้วไปได้ทุกสายการบิน ตอบโจทย์ของอาจารย์ได้ดีมากคะ
อ. อุ้ม
Perfect Angel